PÉČE O DĚTI

Starejte se o zdraví svých dětí a choďte na pravidelné prohlídky od prořezání prvního zoubku. Dočasné (první, mléčné) zuby mají obrovský význam a doufáme, že je definitivně zapomenuto tvrzení, že se o ně není třeba starat, protože stejně vypadnou.

Pevné a zdravé zoubky jsou důležité pro správný rozvoj řeči, jsou klíčové pro rozkousání potravy a zejména také udržují místo pro zuby stálé. Jejich předčasná ztráta může mít i vliv sociální a to ve formě posměchu v kolektivu.

Pokud se dítě od mala učí, že je nutné se o zuby každý den starat, bere to po zbytek života jako samozřejmost. Zároveň se vyvaruje bolestivých následků zubních kazů a nikdy si tak nevybuduje strach z návštěvy zubní ordinace.

 Znovu platí známé tvrzení, že čistý zub se nezkazí.

KOMPOZITNÍ ZUBNÍ VÝPLNĚ

BÍLÉ VÝPLNĚ

Termín „bílá výplň“ je velmi neurčité a široké označení. Dalo by se to připodobnit k označení „bílé auto“.

Na trhu je dnes celá řada materiálů bílé barvy liší se kvalitou/trvanlivostí a estetikou.

Na našem pracovišti využíváme, jakožto definitivní výplňový materiál, tzv. fotokompozita, tedy kompozitní pryskyřice tuhnoucí po osvitu.

Postup vyhotovení kompozitní zubní výplně

Izolace pracovního pole

Izolace pracovního pole

Po aplikaci anestezie Vám již na počátku ošetření nasazujeme izolační kofferdamovou blánu. Její výhoda spočívá v ochraně pacienta před možností spolknutí či vdechnutí cizích těles (odstraňovaný amalgam, atd.), dále v zajištění podmínek nutných pro správný průběh ošetření, kterými jsou zejména suché a přehledné pracovní pole a vyloučení kontaminace povrchu slinou či krví.

Odstranění kazivého ložiska

Odstranění kazivého ložiska

Dostatečné odstranění změklých a infikovaných části zubu je odvislé od zkušenosti lékaře a používání vhodných zvětšovacích pomůcek, či využívání látek se schopností selektivního obarvení.Samozřejmostí je také nenarušení povrchu sousedícího zubu.

Vytvoření podmínek ke zhotovení vhodné rekonstrukce

Vytvoření podmínek ke zhotovení vhodné rekonstrukce

Změření tloušťky ponechaných stěn a následné rozhodnutí o jejich ponechání, či nutnosti snížení. Stejně tak závěrečná toaleta rány je nezbytným předpokladem dlouhodobě fungujícího ošetření.

Leptání povrchu

Leptání povrchu

Podstatou je otevření mikroprostorů zubu k zatečení daných adhesivních látek. K naleptání se využívá dominantně 37% kyselina ortofosforečná, přičemž je potřeba, z důvodu zvýšení kvality vazby, dodržet jinou délku pro leptání skloviny a jinou pro dentin (zubovinu).

Následuje důkladný oplach proudem vody, trvající min. stejnou dobu jako byl zub leptán.

Aplikace adhesivních systémů

Aplikace adhesivních systémů

Každá vývojová generace adhesivních systémů vyžaduje specifické zacházení i odlišně připravený povrch zubu. Volba je dána lékařem, na základě dané situace, daných zkušeností, schopností a materiálovém vybavení. Používáme systémy vykazující nejvyšší adhesivní vazbu.

Zhotovení kompozitní výplně

Zhotovení kompozitní výplně

Teprve nyní dochází k aplikaci samotného výplňového materiálu. Jednotlivé produkty se od sebe liší množstvím plniva, velikostí částic či barevnou škálou umožňující vytvoření věrné kopie přirozeného zubu. Jednotlivé vrstvy kompozitní pryskyřice jsou vytvrzovány intenzivně působícím světlem.

Artikulace a leštění

Artikulace a leštění

Na závěr se provede tzv. vyartikulování, tedy úprava nového povrchu zubu, tak aby jednotlivé části nebránily plošnému rozložení sil při kousání. Stejně tak důležité je odstranění případných nerovností usnadňujících ulpívání zubního plaku, a proto je vždy povrch následně přeleštěn.

SHRNUTÍ

Doufám, že jsme Vám tímto textem přeci jenom více přiblížili problematiku zhotovení kvalitní zubní výplně. Mělo by Vám být nyní jasné, proč se nedá provádět jednoduché rozlišení na černou, šedou nebo bílou výplň. Z textu by mělo být zřejmé, o jak komplexní problematiku, ve smyslu technické a časové náročnosti, se jedná. Průměrný čas na zhotovení kvalitní výplně se tak pohybuje okolo 60min. Značně důležitým faktorem je rovněž zodpovědný přístup daného lékaře. Jeho schopnost provést toto ošetření šetrně a precizně, dodržovat striktně protokol a používat kvalitní vybavení.

ENDODONCIE 

léčba kořenových kanálků“

Problematika léčby kořenového systému zubu by vydala na několik set stran textu. Pokusíme se Vám v jednoduchosti přiblížit, co je hlavním cílem tohoto ošetření.

Jedná se o výkon, který má za cíl zachování zubu (kořene) v čelisti a to bez známek zánětlivých komplikací. Podstatou celého ošetření je vyhledání všech hlavních kořenových kanálků, jejich mechanické opracování (rozšíření), důkladná desinfekce a hermetické zaplnění.

Jaké jsou důvody tohoto ošetření?

Jaké jsou důvody tohoto ošetření?

Mezi nejčastější patří

  • nevratné poškození zubní dřeně (z důvodu hlubokého kazu, úrazu,…)
  • chronický zánět (tzv. „váček“), nacházející se typicky pod vrcholem kořenového hrotu
  • plánovaná protetická rekonstrukce (samotná preparace zubu, např. na korunku, může pro vitální („živý“) zub znamenat přílišné dráždění, které může s odstupem času vést až k odumření zubní dřeně a tedy nutnosti provedení endodontického ošetření.
Jak ošetření probíhá?

Jak ošetření probíhá?

Pacientovi je aplikována lokální anestezie pro bezbolestný průběh ošetření. Následuje nasazení izolační kofferdamové blány. Její význam spočívá v odstranění rizik spolknutí, či vdechnutí nástroje, poleptání sliznic desinfekčními roztoky, nebo kontaminace nástrojů slinou. Následně dochází k samotnému endodontickému ošetření, které je na závěr zkontrolováno na RTG snímku.

Ošetření na našem pracovišti

Ošetření na našem pracovišti

K opracování kanálků využíváme nejmodernější flexibilní nástroje s rotačním popř. recipročním pohybem.

K desinfekci využíváme 3% – 5% roztok NaOCl a 17%EDTA. Účinnost desinfekčních látek a také jejich prostupnost do bočních odboček (ramifikací), zvyšujeme za pomoci tzv. ultrazvukové vibrace/aktivace. Dodržujme doporučený výplachový protokol České endodontické společnosti. Podstatou dlouhodobého úspěchu je také hermetické (3D) zaplnění kořenového sytému. K těmto účelům jsou standardně využívány materiály označené jako gutaperča nebo MTA cement.

Celé ošetření je nutné doplnit vhodnou celkovou rekonstrukcí k minimalizování rizika praskliny zubu. (výplň, overaly, korunka).

Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, že kvalitně provedené endodontické ošetření vyžaduje jak kvalitní vybavení, tak dostatek času pro samotný průběh.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Ukázka postupu ošetření zubu, u kterého došlo k odlomení celé linguální (strana přivrácená k jazyku) poloviny korunkové části. Na zubu před ošetřením je patrná amalgamová výplň, která i přestože, nebyla extrémně velká, byla z důvodu netěsnosti výrazně podkažená. Jelikož defekt zasahoval až po úroveň dásně, bylo nutné její snesení (odstranění) za pomoci vysokofrekvenčního proudu. Následně byla chybějící část dostavěna z pryskyřičné hmoty, provedena léčba kořenových kanálků a zhotovena kompozitní výplň. Z důvodu velkého rozsahu, bylo pacientovi doporučeno v brzké době vyhotovit laboratorně nepřímou náhradu tzv. overaly.

BĚLENÍ ZUBŮ

Pracujeme se systémem Purewhitening garantující doživotní stálost bez dietního omezení. Podmínkou bělění na našem pracovišti je správně prováděná dentální hygiena. Bělení se nedoporučuje provádět v těhotenství a při kojení. Objednejte se na konzultaci.

IMPLANTOLOGIE 

Elegantní náhrada ztraceného zubu/ů.

PROTETIKA

Fixní – keramické onlay, overlay, korunky, můstky

Smímatelná – Částečné a celkové protézy, hybridní protézy

ANALGOSEDACE A CELKOVÁ ANESTEZIE

Na našem pracovišti provádíme ve vybraných případech ošeření ve spolupráci s anesteziologickým týmem. Anestezii zajišťuje Anesdent s.r.o., MUDr. Jan Petřík.

Na veškeré detaily odpovíme po telefonu, nebo emailu.

Kontakt

ADRESA

ADRESA

Kamenice 113, Náchod, Pasáž Magnum, 3.NP.
TELEFON NA RECEPCI

TELEFON NA RECEPCI

724 086 199
EMAIL

EMAIL

info@p3kdental.cz